[1]
Nurmaningtyas, F. 2013. NILAI KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SHAYKH AHMAD SURKATI. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman. 8, 2 (Dec. 2013), 451-477. DOI:https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.451-477.