(1)
Nurmaningtyas, F. NILAI KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SHAYKH AHMAD SURKATI. Epis 2013, 8, 451-477.