Nurmaningtyas, F. (2013). NILAI KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SHAYKH AHMAD SURKATI. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 8(2), 451-477. https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.451-477