NURMANINGTYAS, F. NILAI KEBANGSAAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SHAYKH AHMAD SURKATI. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, v. 8, n. 2, p. 451-477, 13 dez. 2013.