Editorial Team

EDITORIAL IN CHIEF

MANAGING EDITOR

EDITORS

 • Nurush Shobahah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
 • Much. Anam Rifai , UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
 • Siti Khoirotul Ula, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
 • Fahmi Arif, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

REVIEWERS 

 • Muntaha, International Islamic University Malaysia, Malaysia
 • Mujamil Qomar, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
 • Mufidah Ch., UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
 • Ali Sodiqin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
 • Riyanta R., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
 • Iffatin Nur, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
 • Ngainun Naim, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
 • Aan Jaelani, Scopus ID: 57195963463, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
 • Dani Muhtada, Scopus ID: 25635960500, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 • Marzuki Wahid, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia 
 • Cecep Soleh Kurniawan, Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei Darussalam

Editorial Office:

Ahkam: Jurnal Hukum Islam

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46
Telp/Fax: 0335-321513/321656
e-mail: ahkamfasih.iainta@gmail.com